top of page
IE2A5249.jpg
REVISION

En revision skapar mervärde

Den synliggör och reducerar risker i din verksamhet. I vårt arbete med ditt företag drar vi nytta av en lång erfarenhet av revision av ägarledda företag och organisationer.

REVISION

En revision skapar mervärde

Den synliggör och reducerar risker i din verksamhet. I vårt arbete med ditt företag drar vi nytta av en lång erfarenhet av revision av ägarledda företag och organisationer.

Vi genomför en oberoende granskning av ditt företag enligt ISA (International Standards on Auditing).​ Det kvalitetssäkrar årsredovisningen och skapar trygghet för dig. Det skapar även trovärdighet gentemot dina intressenter.

Green Hills
Revision

Hej!

Kontakta mig så kan jag berätta mer om hur vår revision hjälper dig utveckla ditt företag.

Våra tjänster

VI FINNS HÄR FÖR DIG
bottom of page