top of page
IE2A5243.jpg
RÅDGIVNING

Analys av företagets möjligheter

Våra auktoriserade revisorer hjälper dig vid förändringar.

Vi tillhandahåller goda råd som hjälper dig att planera prioritera och genomföra olika aktiviteter.

RÅDGIVNING

Vi tillhandahåller goda råd som hjälper dig

Våra auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter hjälper dig vid förändringar. Vi tillhandahåller goda råd som hjälper dig att planera prioritera och genomföra olika aktiviteter.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom företags- och individbeskattning.

 

Vi arbetar gärna proaktivt med löpande analys av företagets möjligheter och risker inom skatteområdet. Skatteregler förändras hela tiden och vi är med och bevakar området för att kunna göra analysen åt dig.

Vi har lång erfarenhet på området och ett nätverk av specialister att tillgå vid behov.

 • Affärsplan

 • Avtal

 • Aktieägaravtal

 • Aktieöverlåtelseavtal

 • Beskattningseffekter vid förvärv och försäljning av bolag

 • Bolagsbildning

 • Budgetarbete

 • Controllerstöd åt ekonomichef och VD

 • Deklarationer för företag och dess ägare

 • Due diligence

 • Emissioner

 • Fastighetsbeskattning

 • Finansiering och kassaflöden

 • Fusioner och fissioner

 • Företags- och ägarstrukturer

 • Företagsförvärv och avyttringar

 • Företagsvärderingar

 • Förhandlingsstöd

 • Generationsskiften

 • Incitamentsprogram

 • Internationella frågor

 • Internprissättningsfrågor (transfer pricing)

 • Konkurrentanalyser

 • Konkursutredningar

 • Likvidationer

 • Lönsamhetsanalyser

 • Moms

 • Ombildningar

 • Organisationsfrågor

 • Partneravtal

 • Planering inför framtida försäljning

 • Resultat- och likviditetsprognoser

 • Struktur i styrelsearbetet

 • Stöd vid upphandlingar

 • Skatteprocesser

 • Skatteplanering

Green Hills
Rådgivning

Hej!

Kontakta mig så ska jag berätta om hur vårt strategiska stöd bidrar till att förstå, styra och utveckla din verksamhet.

Våra tjänster

VI FINNS HÄR FÖR DIG
bottom of page