top of page

INTEGRITETSPOLICY

Baker Tilly Norrköping är förpliktigade att skydda dina personuppgifter

Vilken information samlar vi in?

De tjänster som vi erbjuder innebär att vi behöver samla in vissa personuppgifter. Dels kan du behöva lämna direkt information till oss för att vi ska kunna förse dig med de tjänster du beställt från oss och dels kan uppgifter samlas in indirekt som när du besöker vår hemsida eller vår kundportal.​

 

Exempel på information som vi samlar in om dig när du använder vår kundportal är namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress.

När du använder vår webbplats lagras viss data på vår server. Denna information kan bestå av din ip-adress, vilken webbläsare du använder, vilka utgående länkar du trycker på, den webbplats du använde för att länka till vår sida. Detta görs av säkerhetsskäl.​

 

I vårt tjänsteutbud finns både revisions- och rådgivningstjänster. För att kunna utföra dessa behöver vi inhämta personlig information. Till vårt klientregister inhämtas information så som kontaktuppgifter (telefonnummer och fakturaadress) och även personuppgifter så som personnummer. Vid utförande av våra uppdrag behövs vanligen även annan information. Vi tecknar uppdragsavtal med våra kunder där vi informerar om vår roll när det gäller personuppgifter. Vi är ibland personuppgiftsansvariga och ibland personuppgiftsbiträden i de tjänster vi utför. Baker Tilly Norrköping AB är anslutna till branschorganisationen FAR. I följande länkar finns dokument som FAR tagit fram och som närmare beskriver hur vi behandlar personuppgifter i våra kunduppdrag:

Dokument: Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

Dokument: Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag

Vad gör vi med informationen som samlas in?

Personuppgifterna används till att kunna administrera åtgärden som du begärt, t.ex. beställning av tjänst, förfrågan som skickats, material som du beställt eller liknande åtgärder där du själv valt att lämna informationen till oss, eller vad som krävs enligt lag. Informationen sparas inte längre än vad som krävs för att uppfylla syftet.

Delning av data till tredje part

Ingen information delas ut till någon tredje part såvida vi inte fått din tillåtelse att göra detta eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter vi har och behandlar om dig samt varifrån den informationen kommer, ändamålen med behandlingen och vilka mottagare uppgifterna lämnats ut till.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.​

 

Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det finns dock legala skyldigheter som hindrar oss från att radera personuppgifter i vissa fall. Bland annat innebär bokförings- och skattelagstiftning samt penningtvättslagstiftningen att vi måste spara personuppgifter under en viss tid.

Vill du nyttja någon av dina rättigheter så kontaktar du oss på patrik.fjarstedt@bakertilly.se.

Cookies

Vår webbplats använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).​

 

Vår sida använder två olika typer av cookies, sådana som är nödvändiga av tekniska och säkerhetsmässiga skäl samt valfria cookies.​

 

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande cookies av tekniska skäl).

 

I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Kontakt

Om du har frågor problem eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på patrik.fjarstedt@bakertilly.se.

Internets ständiga utveckling kan göra att dessa villkor ändras. Vid behov förbehåller vi oss rätten att göra ändringar.

bottom of page