top of page
Baker Tilly Norrköping
TJÄNSTER

Ägarledda företag är vår hemmaplan och specialitet 

Vi ger entreprenörsledda företag det bästa från två världar – tydligheten och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation.

bottom of page