top of page
Green Ivy from the Roof

HÅLLBARHET

Långsiktiga relationer stärker ett hållbart företagande

På Baker Tilly strävar vi efter att bidra till ett hållbart näringsliv med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Vårt fokus är hur vi som företag ska hantera hållbarhet utifrån ett socialt-, ekonomiskt- och ledningsperspektiv.

 

Vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart och långsiktigt sätt som gynnar en positiv och hållbar utveckling. Grunden för detta är god affärsetik, god intern styrning och kompetens.

Genom att ta väl hand om våra medarbetare bidrar vi till ett hållbart företagande. Baker Tilly strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som agerar och värnar om varje medarbetares trygghet och välmående. Vår företagskultur bidrar också till hållbart företagande genom att vi agerar etiskt, följer regelverk och prioriterar kompetensutveckling. Vi tar hänsyn till varje enskild medarbetares utveckling, förutsättningar och ambitioner samt vårdar en god och trivsam arbetsmiljö.

Vi är övertygade om att långsiktiga relationer med våra kunder stärker ett hållbart företagande.

Våra kontor är lätta att nå med kollektivtrafik i syfte att öka tillgängligheten för kunder och medarbetare. Klimatfrågan är viktig för oss både utomhus och inomhus!

bottom of page